Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong tháng 09/2019

Khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong tháng 09/2019

Nguyễn Thành Nhân

Phạm Văn Dũng

Dương Thái Hòa

Nguyễn Phan Minh Đoàn

Thái Hồng Tín

 

 

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan