Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong tháng 07/2015

Những nhân viên đạt thành tích tốt trong bán hàng tháng 07/2015

Hạ Minh Hiếu

nhân viên gấu vàng 1

Dương Thái Hòa

nhân viên gấu vàng 2

Nguyễn Thanh Tuấn

nhân viên gấu vàng 3

 Châu Anh Tuấn

nhân viên gấu vàng 4

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan