Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong tháng 05/2015

Những nhân sự đạt thành tích bán hàng tốt nhất trong tháng 05/2015

 Hạ Minh Hiếu

Nhan vien gau vang

Nguyễn Phát Tài

NV Gau Vang

Châu Anh Tuấn

NV Gau Vang

Dương Thái Hòa

NV Gau Vang

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan