Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Khen thưởng nhân viên đạt thành tích tốt trong tháng 05/2015

Những nhân sự đạt thành tích bán hàng tốt nhất trong tháng 05/2015

 Hạ Minh Hiếu

Nhan vien gau vang

Nguyễn Phát Tài

NV Gau Vang

Châu Anh Tuấn

NV Gau Vang

Dương Thái Hòa

NV Gau Vang

Bình luận với Facebook